Sheets

I denne video er der en kort præsentation af Google Sheets (regneark)